Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ 3. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1

2008

Centro espiritual ortodoxo desde el año 1054, este “Monte Santo”, prohibido a las mujeres y los niños, posee un estatuto de autonomía desde los tiempos de Bizancio. El Monte Atos tuvo también una importancia considerable en el plano de las artes. En efecto, el trazado de sus monasterios –de los que una veintena albergan todavía hoy a 1.400 monjes– inspiró las construcciones religiosas en regiones tan distantes como Rusia, mientras que su escuela de pintura ejerció una gran influencia en la historia del arte ortodoxo. (whc.unesco.org)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails