Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΛΛΟΣ 2


Joshua Garrick (EEUU): "Reflejando la Belleza Antigua"

Museo Arqueológico Nacional, Atenas - Sep. 2013 - Ene. 2014

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΛΛΟΣ


Museo Arqueológico Nacional, Atenas
Sep. - Oct. 2013


Related Posts with Thumbnails