Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ


6 de Enero. Teofania o Epifanía (conmemoración del Bautismo de Cristo en el Jordán). Durante esta fiesta se bendicen las aguas cercanas, sea de una fuente, río, lago o mar, con la inmersión de una cruz y la invocación al Espíritu Santo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails